2010 Nov Nyhedsbrev

HELE SIDEN

Selvfordømmelse som oplevet modstand

Hvordan kan man have en arbejderklasse, et flertal af befolkningen, mellemklas-sen, der ikke kan finde ud af at arbejde sammen om at erobre den kulturelle, politiske og økonomiske magt - selv om de er stillet fælles, kollektive, i deres indordning i underord-ningen?

*********

Citat om den omvendte verden:

"Sidst i 2008 lukkede den borgerlige regering så atter op for statskassen, denne gang med en bankpakke second to none. Det var bistandshjælp, der ville noget. Ikke til de udstødte, men til dem, der havde stødt sig på grå dighe-den" (Tage Holdgard Ander-sen, debattør i Jyllands-Posten jan 08)

Den nuværende stat og dens administration og ud-øvelse

Brect fortæller om tiden i 30-erne. "Opdragelsen er blevet forsømt. .. Den opdrager hele folket, og den opdrager hele dagen. Meget har den ikke at byde det store flertal, så meget mere opdragelse må der til. Den skaffer ikke føden, derfor må den opdrage til nøjsomhed. Den kan ikke bringe orden i produktionen og har brug for krig, altså må den opdrage til offervilje" (Juni 1935. Politiske Skrifter, Ugle-bøger 1975, s.83)