Formål

Gaderummets formål er at befordre unges udvikling. Generelt gennem oplysningsarbejde om sociale og psykiske vilkår, og konkret gennem fælles sociale udviklingsprojekter og psykologisk arbejde.  Gaderummet har udgangspunkt i den historiske indfaldsvinkel til problemers opståen – og løsning, hvor “sammenhold, ingen del og hersk” har været bærende eksistensvilkår.